Trung Tâm Giáo Dục Việt thuộc Hệ Thống Giáo Dục Việt do Công Ty Cổ Phần giáo Dục Việt GDV quản lý và điều hành. Trung Tâm Giáo Dục Việt với chứng năng bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và đào tạo dạy nghề trên toàn quốc. Giáo Dục Việt (GDV) là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, đào tạo và chuyên gia phát triển giàu kinh nghiệm, năng động, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và phát triển tại Việt Nam. Các thành viên của Giáo Dục Việt (GDV) đã có nhiều năm làm việc và cộng tác cùng nhau, cùng tiến hành các nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lĩnh vực phát triển phục vụ nhu cầu đổi mới ngày càng nhanh tại Việt Nam. Chúng tôi thiết kế và thực hiện các dự án ở hai mảng hoạt động có liên quan và bổ sung hỗ trợ cho nhau là Giáo Dục Việt (GDV). Chúng tôi cộng tác với các đối tác ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo mang tính đột phá và sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục và phát triển ở Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ Mệnh

 • Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, và nhân rộng các giải pháp đột phá để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực giáo dục và phát triển mà xã hội Việt Nam đang đối mặt.

Hỗ trợ giáo dục

Giáo Dục Việt (GDV) đang tiến hành phát triển và thử nghiệm những phương pháp dạy và học mới cũng như cung cấp những dịch vụ tốt nhất và phản hồi tích cực cho cải cách giáo dục của Việt Nam. Các hoạt động cụ thể bao gồm:

 • Tiến hành nghiên cứu các cách tiếp cận giáo dục và đạo tạo tiên tiến trong khu vực và trên thế giới thích ứng với bối cảnh Việt Nam.
 • Xây dựng và thử nghiệm các chương trình giáo dục nhằm nâng cao phương thức dạy và học mới cho các trường học với sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan bên ngoài ngành giáo dục.
 • Xây dựng các chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo và chương trình giáo dục khoa học cho học sinh và sinh viên.
 • Tổ chức các chương trình trao đổi và tham quan học tập cho các nhà giáo dục, các trường học và sinh viên trong và ngoài nước.
 • Hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở Việt Nam và nước ngoài để nhân rộng các chương trình giáo dục đã thử nghiệm thành công.
 • Huy động các nguồn lực và tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp để xây dựng và triển khai các chương trình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam.
 • Tăng sự tham gia của phụ huynh và hỗ trợ của cộng đồng trong các hoạt động và chương trình của nhà trường.
 • Thu hút sự quan tâm và trao quyền cho các gia đình và cộng đồng để ủng hộ tất cả trẻ em.

Các sáng kiến phát triển

 • Cộng tác với hàng loạt đối tác từ khu vực công, đến khu vực tư nhân và khu vực phi lợi nhuận, chúng tôi xây dựng và thực hiện các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường mà hiện nay xã hội đang gặp phải. Các chương trình của Giáo Dục Việt (GDV) tập trung vào quản trị, vận động chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng ở địa phương tiến hành trao đổi, chia sẻ các thực tiễn tốt để giải quyết các vấn đề như: bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai, di cư và buôn bán người. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Giáo Dục Việt (GDV) trong lĩnh vực giáo dục, các sáng kiến và chương trình phát triển đều có mảng giáo dục, tập trung cung cấp kiến thức, đào tạo kỹ năng cho cộng đồng nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và có tác động lâu dài đối với cộng đồng
 • Giáo Dục Việt (GDV) cũng thúc đẩy mạng lưới các chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá, nghiên cứu, và điều tra cho các sáng kiến phát triển do các tổ chức khác thực hiện.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆTHỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT (GDV)

Đối tác của chúng tôi