Logo Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến ViNaEdu - ĐT 0877335500 - 0878335500 - 0879335500
Logo Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến ViNaEdu – ĐT 0877335500 – 0878335500 – 0879335500

Lợi ích học trực tuyến trên ViNaEdu

Với quản lý giáo dục

  • Cung cấp công cụ để cơ quan quản lý giáo dục có thể chia sẻ các học liệu, khoá học đến các cơ sở giáo dục
  • Cung cấp công cụ để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát và đưa ra đánh giá đối với công tác dạy và học trực tuyến của các cơ sở giáo dục.
Với giáo viên
  • Có công cụ giúp thiết kế bài giảng, giảng dạy và đánh giá học sinh trực tuyến
Với Học Viện
  • Được triển khai một giải pháp giảng dạy và học tập toàn diện, hiện đại, hiệu quả, với sự hỗ trợ 24/7 từ các kỹ sư trình độ cao.
  • Triển khai MIỄN PHÍ hệ thống trong thời điểm phòng chống dịch.
Với phụ huynh
  • Nắm bắt được tình hình học tập của con
  • Biết được điểm mạnh, điểm yếu, lỗ hổng kiến thức của con
Với học sinh
  • Có công cụ học tập, tương tác với thầy cô ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị.
  • Đánh giá được năng lực và các kiến thức của mình

Đối tác của chúng tôi